Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle weekenden, workshops/trainingen, lessen en overeenkomsten van The Spirit of Life.
2. Algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk.

Inschrijving
1. Inschrijving door een deelnemer is mogelijk via het inschrijfformulier, e-mail, sms, whats-app of door telefonisch contact.
2. De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ontvangen en bevestigd is.
3. Indien een weekend, een workshop/training is volgeboekt ontvangt de deelnemer hierover tijdig bericht. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.
4. Inschrijving geldt voor de duur van de hele weekend, workshop/training waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.
5. Wanneer een afspraak door omstandigheden niet door kan gaan, wordt dit binnen 24 uur door de betreffende deelnemer gemeld.
6. The Spirit of Life behoudt zich het recht voor bij onvoldoende aanmeldingen van deelnemers of door onvoorziene omstandigheden een weekend, workshop/training af te zeggen. Dit geschiedt tevens binnen 24 uur voor de geplande afspraak.

Financiële voorwaarden
1. Het verschuldigde bedrag bij iedere weekend, workshop/training dient uiterlijk 1 week van te voren te zijn betaald. Losse lessen kunnen voor de les contant worden voldaan.
2. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
3. The Spirit of Life behoudt zich voor indien noodzakelijk het weekend, workshops/trainingen te annuleren in welk geval deelnemers de volledige betaling binnen 14 dagen teruggestort krijgen.
Bij annulering van een deelnemer tot 4 weken voor een weekend, workshop/training worden alleen de administratie kosten van 12,50 euro in rekening gebracht.
Bij annulering van een deelnemer tussen 2 en 4 weken voor de dag van een weekend, workshop/training wordt 50% in rekening gebracht. Vervanging is uiteraard mogelijk en dan worden de kosten niet in rekening gebracht.
Bij annulering van een deelnemer binnen 2 weken van een weekend, workshop/training wordt het bedrag niet gerestitueerd. Uiteraard is er een mogelijkheid om zelf voor vervanging te zorgen.
De betalingsverplichting voor een weekend, workshop/training plus de eventuele extra administratie kosten vervallen uiteraard niet bij annulering binnen 2 weken. Indien The Spirit of Life genoodzaakt is om u een betalingsherinnering te sturen worden hierover administratie kosten berekend. Wij maken hierop geen enkele uitzondering en hopen op uw medewerking.

Kwaliteit
1. The Spirit of Life doet er alles aan een goede kwaliteit voor de deelnemer(s) te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks klachten hebben over de kwaliteit van het weekend, workshop/training dan kan de deelnemer zich schriftelijk melden. Positieve reacties zijn natuurlijk ook welkom!

Paardenwelzijn
1. U bent zelf verantwoordelijk voor de goede gezondheid van het paard bij het weekend of bij een workshop of training. Het paard dient ingeënt te zijn tegen influenza en moet een geldig inentingsboekje hebben.
2. Indien het paard in onvoldoende conditie is, het paardenwelzijn in gevaar komt of de eigenaar c.q. deelnemer nalatig is wat betreft eventuele ziekte heeft de organisatie het recht om de combinatie te weigeren voor het weekend of deelname aan de workshop of training. Er wordt dan geen betaling teruggegeven.

Aansprakelijkheid
1. Weekenden en deelname aan een workshop/trainingen of les geschiedt op eigen risico. The Spirit of Life is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade bij deelnemer en/of deelnemend paard tijdens het weekend, de workshop/training of les en na toepassing van het geleerde in de praktijk. De deelnemer met paard is te allen tijde verantwoordelijk voor schade toegebracht door dit paard aan derden en aan de accommodatie. De deelnemer c.q. eigenaar dient dus W.A. verzekerd te zijn.
2. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tuigage en andere eigendommen. Voor vermissing en/of schade staat de organisatie niet in.
3. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de deelnemer verschuldigde weekendprijs.
4. Het dragen van een veiligheidshelm tijdens de rijlessen is te allen tijde verplicht.